Bernadeta Jankowska - konserwacja i restauracja dzieł sztuki